Начало

Карта на сайта машины, инструменты, материалы

ПРОМЫШЛЕННЫЙ   КАТАЛОГ

Где купить?

Где самая хорошая цена?


Специализированная информационная система для бизнеса, представляющая любые промышленные товары в подробностях. Точная презентация каждого продукта и его главных параметров. Классифицированная и систематизированная.


 
  ГЛАВНАЯ "Мател" ООД - София  
WWW: http://matelbg.com
Адрес: София, ул. „Илиянско шосе” 10
Телефоны: тел./факс: +3592/ 9384836 GSM: 0878/ 384826
Контакты: Живко Стоев Атанасов
Информация: "Мател" ООД има за основен предмет на дейност на фирмата конструиране и производство на машини за мокро (водно) фрезоване, шлифоване и полиране на изделия от скални материали: гранит, мрамор, варовик и др., при използване на диамантни инструменти (твърди и гъвкави). Основната област на тяхното приложение е строителството и вътрешното обзавеждане на сгради: кантоване на стъпала, облицовъчни плочи, корнизи, плочи за кухненско оборудване, барплотове и др. Използват се и при прозиводството на паметници и надгробни плочи. Използването на машините за мокро (водно) обработване МАТЕЛ осигурява: * по-здравословна работна среда, в сравнение със сухото обработване, поради рязкото намаляване на вредните емисии от скален прах във въздуха, които причиняват тежки професионални заболявания на работниците; * по-висока производителност, поради възможността за използване на диамантни инструмент и повишаване на тяхната трайност при водно охлаждане; * по-ниска грапавост и по-висок блясък на полираните повърхнини. Всичко това е дало основание на развитите страни за преимуществено използване на мокрото обработване на изделията от естествени и изкуствени скални материали.
 
снимка